گویش نیشابوری، آکنده از واژه ‌های اصیل پارسی

گویش نیشابوری، آکنده از واژه ‌های اصیل پارسی گویش مردم نیشابور با آن همه قدمت و شأن و شکوه علمی که به شهادت کتب

ادامه

دارالمومنین درّود، نگین سبز بینالود و گویش نیشابوری

دارالمومنین درّود، نگین سبز بینالود و گویش نیشابوری گویش نیشابوری، که پیشینه‌ای دیرینه و با زبان‌های ایرانی کهن، پیوندی ژرف دارد، از گونه‌های گویشی

ادامه