نيشابور, شهر قلمدان های مرصع و قدمگاه نور

نيشابور, شهر قلمدان های مرصع و قدمگاه نور نیشابور، در دشت همواری قرار گرفته است که از یک طرف به کوه های بینالود و

ادامه

عمليات آتش‌نشانان نيشابور در اتاق عمل بيمارستان و گلخانه

عمليات آتش‌نشانان نيشابور در اتاق عمل بيمارستان و گلخانه مديرعامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر نيشابور گفت: جداکردن حلقه از دست فرد مصدوم

ادامه