معرفی شهید نورعلی شوشتری

معرفی شهید نورعلی شوشتری نور علی شوشتری در سال ۱۳۲۷ در روستای ینگجه از توابع بخش سرولایت نیشابور دیده به جهان گشود. بیه گزارش

ادامه