تندیس سیمرغ نیشابور

تندیس سیمرغ نیشابور نیشابور، زادگاه و پروردگاه یکی از چکادهای افرازمند فرهنگ و عرفان ایرانی، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است؛ اندیشه‌ها و بن‌مایه‌های عرفانی

ادامه

فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

 فرهنگسرای سیمرغ یکی از ساختمان‌های معروف نیشابور است که در کنار بزرگراه امام رضا و پیش از میدان باغرود، با نمای آجرین و شکل زیبا

ادامه