محمد حسین نظیری نیشابوری

محمد حسین نظیری نیشابوری شهرت: نظیری مشهورترین آثار: دیوان اشعار محل تولد: احمد آباد گجرات تاریخ تولد: ۹۵۶ ه .ق تاریخ وفات: ۱۰۲۱ه.ق حوزه

ادامه