کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌‌های پرداختی درمان از جیب مردم

کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌‌های پرداختی درمان از جیب مردم معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شاهد

ادامه