معرفی دانهی نیشابوری

معرفی دانهی نیشابوری (م اواخر قرن ۱۱) مولانا دانهی، متخلّص و مشهور به دانهی (دانه ای)، از شعرای نامی عصر صفویان و و مداح

ادامه