معرفی ابوالقاسم نیشابوری

معرفی ابوالقاسم نیشابوری (م ۴۰۶ق) حسن بن محمّدبن حبیب نیشابوری، مکنّی و مشهور به ابوالقاسم، از مورّخین، مفسّرین، واعظین و شاعران نامی نیمه دوّم

ادامه

معرفی ابن خزیمه نیشابوری

معرفی ابن خزیمه نیشابوری محمّدبن اسحق بن خزیمه بن مغیره بن صالح حافظ ‌‌سلمی ‌‌نیشابوری، مشهور به ابن‌‌خزیمه، مکنّی به ابوبکر (م ۳۱۱ق) محمّدبن

ادامه

معرفی ابو رشید نیشابوری

معرفی ابو رشید نیشابوری (م حدود ۴۱۵ق) سعید بن محمّد نیشابوری، مکنّی و مشهور به ابورشید، از محدّثان و علمای اواخر قرن چهارم و

ادامه

معرفی خبازی نیشابوری

معرفی خبازی نیشابوری (م ۴۴۹ ق) نام و نسب خبازی: امام محمّدبن علی بن محمّد نیشابوری، مکنّی به ابوعبدالله، مشهور یا متخلّص به خبازی،

ادامه

معرفی سامی نیشابوری

معرفی سامی نیشابوری (م اواسط قرن دهم) مولاناغیاث الدّین احمد نیشابوری، متخلص و مشهور به سامی، از مشاهیر علما و شعرای قرن دهم هجری

ادامه

معرفی ابوالحسن علی‌‌بن احمد واحدی

معرفی ابوالحسن علی‌‌بن احمد واحدی ابوالحسن علی‌‌بن احمد واحدی، یکی از علمای بزرگ نیشابور است که در علوم حدیث، فقه، ادب و شعر مهارتی

ادامه

معرفی برهانی نیشابوری

معرفی برهانی نیشابوری (م ۴۶۵ ق) نام و نسب برهانی : امیرالشّعراء عبدالملک نیشابوری، متخلّص به برهانی ، ملقّب به استاد، از شعرای بزرگ

ادامه

محمد حسین نظیری نیشابوری

محمد حسین نظیری نیشابوری شهرت: نظیری مشهورترین آثار: دیوان اشعار محل تولد: احمد آباد گجرات تاریخ تولد: ۹۵۶ ه .ق تاریخ وفات: ۱۰۲۱ه.ق حوزه

ادامه

معرفی دانهی نیشابوری

معرفی دانهی نیشابوری (م اواخر قرن ۱۱) مولانا دانهی، متخلّص و مشهور به دانهی (دانه ای)، از شعرای نامی عصر صفویان و و مداح

ادامه

معرفی فریدالدین عطار نیشابوری

معرفی فریدالدین عطار نیشابوری همه ساله چنین روزی به عنوان روز بزرگداشت عطار نیشابوری در جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته می شود . شیخ

ادامه