معرفی علی اصغر شهید ابوالفضلی

معرفی علی اصغر شهید ابوالفضلی شهیدعلی اصغر ابوالفضلی نام پدر : محمد صادق محل و تاریخ ولادت : روستای دشت ۱۳۳۷/۴/۱۶ محل و تاریخ

ادامه

معرفی امیرصنعی نیشابوری

معرفی امیرصنعی نیشابوری (م ۹۷۲ ق) میر صفی‌الدین مشهور به امیرصنعی نیشابور شوریده ای درویش وش و ریاضت ودرفن شعر از راه گشایان وبدیهه

ادامه

معرفی ابوالقاسم نصرآبادی نیشابوری

معرفی ابوالقاسم نصرآبادی نیشابوری (م ۳۶۷ق) ابراهیم بن محمّدبن محمود(محمویه)نیشابوری، معروف به ابوالقاسم نصرآبادی، از علما، دانشمندان و مشایخ بزرگ قرن چهارم هجری قمری،

ادامه

معرفی ابوالقاسم نیشابوری

معرفی ابوالقاسم نیشابوری (م ۴۰۶ق) حسن بن محمّدبن حبیب نیشابوری، مکنّی و مشهور به ابوالقاسم، از مورّخین، مفسّرین، واعظین و شاعران نامی نیمه دوّم

ادامه

معرفی ابن خزیمه نیشابوری

معرفی ابن خزیمه نیشابوری محمّدبن اسحق بن خزیمه بن مغیره بن صالح حافظ ‌‌سلمی ‌‌نیشابوری، مشهور به ابن‌‌خزیمه، مکنّی به ابوبکر (م ۳۱۱ق) محمّدبن

ادامه

معرفی ابو رشید نیشابوری

معرفی ابو رشید نیشابوری (م حدود ۴۱۵ق) سعید بن محمّد نیشابوری، مکنّی و مشهور به ابورشید، از محدّثان و علمای اواخر قرن چهارم و

ادامه

معرفی سامی نیشابوری

معرفی سامی نیشابوری (م اواسط قرن دهم) مولاناغیاث الدّین احمد نیشابوری، متخلص و مشهور به سامی، از مشاهیر علما و شعرای قرن دهم هجری

ادامه

معرفی ابوالحسن علی‌‌بن احمد واحدی

معرفی ابوالحسن علی‌‌بن احمد واحدی ابوالحسن علی‌‌بن احمد واحدی، یکی از علمای بزرگ نیشابور است که در علوم حدیث، فقه، ادب و شعر مهارتی

ادامه

معرفی برهانی نیشابوری

معرفی برهانی نیشابوری (م ۴۶۵ ق) نام و نسب برهانی : امیرالشّعراء عبدالملک نیشابوری، متخلّص به برهانی ، ملقّب به استاد، از شعرای بزرگ

ادامه

محمد حسین نظیری نیشابوری

محمد حسین نظیری نیشابوری شهرت: نظیری مشهورترین آثار: دیوان اشعار محل تولد: احمد آباد گجرات تاریخ تولد: ۹۵۶ ه .ق تاریخ وفات: ۱۰۲۱ه.ق حوزه

ادامه