معرفی شرکت فولاد نیشابور

معرفی شرکت فولاد نیشابور تاریخچه شرکت بر اساس مطالعات امکان سنجی در استان خراسان بزرگ توسط شرکت کوبه استیل ژاپن در سال ۱۳۶۸ ،

ادامه