به کارگیری کاتالیست های ایرانی در واحد «احیا مستقیم» فولاد نیشابور

به کارگیری کاتالیست های ایرانی در واحد «احیا مستقیم» فولاد نیشابور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، کمک به تولید داخلي و بومی سازی

ادامه

وزیر صنعت: فولاد نیشابور مجموعه ای توانمند در ایران است

وزیر صنعت: فولاد نیشابور مجموعه ای توانمند در ایران است مجتمع فولاد نیشابور در سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران که با هدف ارتقای

ادامه