معرفی ابومحمد فضل بن شاذان نیشابوری

معرفی ابومحمد فضل بن شاذان نیشابوری فضل بن شاذان نیشابوری، فقيه و محدث بزرگ و سرشناس شيعي قرن سوم هجری است. شمار آثار این

ادامه

شخصیت فضل بن شاذان نیشابوری به روایت امام عسکری (ع)

شخصیت فضل بن شاذان نیشابوری به روایت امام عسکری (ع) وقتی امام ما، «رحم الله فضل» گفت این شـد مدال ســرمدی افتخار فضل «ژولیده

ادامه

فضل بن شاذان دانشمند بلندآوازه شیعه و شاگرد چهار امام معصوم (ع)

فضل بن شاذان دانشمند بلندآوازه شیعه و شاگرد چهار امام معصوم (ع) فضل ‌‌بن شاذان بن خليل ازدي ‌‌‌‌نيشابوري، مشهور به ابن ‌‌شاذان و

ادامه

زیارتگاه فضل بن شاذان (رحمه الله علیه) ـ نیشابور

زیارتگاه فضل بن شاذان (رحمه الله علیه) ـ نیشابور شرح حال وی از مشایخ بزرگ حدیث در نیمه اول قرن سوم و فقیه متکلم

ادامه

آماده برگزاری همایش بین المللی فضل بن شاذان هستیم

آماده برگزاری همایش بین المللی فضل بن شاذان هستیم وحدت یک سنت الهی است/آماده برگزاری همایش بین المللی فضل بن شاذان هستیم امام جمعه

ادامه