معرفی ابومحمد فضل بن شاذان نیشابوری

معرفی ابومحمد فضل بن شاذان نیشابوری فضل بن شاذان نیشابوری، فقيه و محدث بزرگ و سرشناس شيعي قرن سوم هجری است. شمار آثار این

ادامه

شخصیت فضل بن شاذان نیشابوری به روایت امام عسکری (ع)

شخصیت فضل بن شاذان نیشابوری به روایت امام عسکری (ع) وقتی امام ما، «رحم الله فضل» گفت این شـد مدال ســرمدی افتخار فضل «ژولیده

ادامه