عرفان و جلوه هاي هفت شهر عشق در شعر عطار

عرفان و جلوه هاي هفت شهر عشق در شعر عطار عرفان و جلوه هاي هفت شهر عشق در شعر عطار عطار نيشابور، يكي از

ادامه

کوتاهي در حق عطار در عرصه سينما، تئاتر و ترجمه

کوتاهي در حق عطار در عرصه سينما، تئاتر و ترجمه از سرمايه هاي ملي و ميهني غفلت کرده ايم در عرصه سينما و تئاتر

ادامه

افسانه هایی که درباره عطار میگویند

افسانه هایی که درباره عطار میگویند کشته شدن به دست یک مغول و شعر سرودن پس از مرگ، به یک‌باره ترک مال کردن و

ادامه

نيشابور مهد تمدن ایران و اسلام

نيشابور مهد تمدن ایران و اسلام «نيشابور» شهري است در قلب خراسان،ساختن نيشابور را به شاپوراول ساساني نسبت مي دهند و اسم شهر را

ادامه

زروند کدکن, زادگاه شیخ عارف نیشابور

زروند کدکن, زادگاه شیخ عارف نیشابور زروند و کدکن، دو روستا از ولایت رخ بوده است. ولایت رخ که در امروز به نام «کدکن»

ادامه