عبدل‌آباد؛ قلعه‌ای در آنسوی دهه‌های گذشته

عبدل‌آباد؛ قلعه‌ای در آنسوی دهه‌های گذشته عبدل‌آباد (عبدالله‌آباد)، یکی از روستاهای قدیمی دهستان ریوند بخش مرکزی شهرستان نیشابور بوده و در موقعیت جغرافیایی ۳۶

ادامه