ابوحمزه نیشابوری خراسانی

ابوحمزه نیشابوری خراسانی (م ۲۹۰ق) محمّدبن ابراهیم صوفی ملقابادی ‌نیشابوری، مشهور به ابوحمزه خراسانی، از علما، دانشمندان و مشایخ بزرگ قرن‌‌ سوّم هجری‌‌قمری، بود.

ادامه