فیروزه و نیشابور

فیروزه و نیشابور فیروزه نیشابور از چنان شهرتی در دنیا برخوردار است که هیچ مسافری در نیشابور از خود نمی‌پرسد سوغات چه بخرد. اما

ادامه

فيروزه نيشابور

فيروزه نيشابور نيشابور، شهر فيروزه‌ای ایران‌ زمین سنگي است برآمده از نشابور كه از آن آرزوها طلب كنند، بسياري نيشابور را با فيروزه‌اش مي‌شناسند

ادامه