ستون‌ های آجری باغ ملی نیشابور

ستون‌ های آجری باغ ملی نیشابور ستون‌های آجری باغ ملی نیشابور، در اوایل دهه‌ی ۱۳۶۰ به دست هنرمند نام‌آور آجرتراش نیشابوری، استاد ابوالقاسم اخویان-

ادامه