تکیه‌ ابوالفضلی نیشابور

تکیه‌ ابوالفضلی نیشابور این تکیه در ۱۲۷۲ هـ.ش. در راسته‌ی مسجد جامع نیشابور و با فاصله‌ای از آن ایجاد شده است. تکیه‌ی ابوالفضلی که

ادامه