زنده‌یاد استاد شیدا؛ شاعر منظومه نیمروز عاشورا

زنده‌یاد استاد شیدا؛ شاعر منظومه نیمروز عاشورا محمد بیریای گیلانی متخلص به «شیدا» در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی در بندر انزلی دیده به جهان

ادامه