نیشابور اساطیری و بن‌مایه‌ واژگان باستانی- ساسانی

نیشابور اساطیری و بن‌مایه‌ واژگان باستانی- ساسانی نیشابور، یکی از سرزمین‌های ویژه-جایگاه ایرانی است که نمودی برجسته در تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین دارد.

ادامه

ريواس،از اسطوره تا نیشابور

ريواس،از اسطوره تا نیشابور عمرو لیث صفار، هنگامه‌ای که بر نیشابور دست یافت، گفت: «شهري را گرفته‌ام كه گِل آن خوردني، بوته‌ي آن ريواس

ادامه