بنای یادمان فلکه خیام نیشابور

بنای یادمان فلکه خیام نیشابور «سنگ یادبود آرامگاه خیام»، بنایی سنگی، و به شکل صفه‌ای است که دربرگیرنده‌ی چهار سرستون و دیوارک‌ها و چهار

ادامه

امامزاده حسین اصغر نیشابور

امامزاده حسین اصغر بقعه امامزاده بر فراز ارتفاعات سنگی اردلان و جازندر و بین روستای گرماب شاهزاده ( از دهستان طاغنکوه شمالی ) شهرستان

ادامه

شادیاخ نیشابور

شادیاخ نیشابور شادیاخ پس از سال ۲۱۵ هجری ، شادیاخ دارالسلطنه یا دارالعماره نیشابور شد . امیران و حاکمان آن روزگار در شادیاخ به

ادامه