ارزیابی مقاله:نیشابور پیش از تاریخ و مناطق مرزی بین ایران و آسیای مرکزی

ارزیابی مقاله:نیشابور پیش از تاریخ و مناطق مرزی بین ایران و آسیای مرکزی باستان پژوهی » بهار ۱۳۸۵ – شماره ۱۴ پایگاه مجلات تخصصی

ادامه

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۳)

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۳) نويسنده:احمدرضا شرفي نيشابور و حديث ورود حديث به نيشابور نقش دادن صحابيان

ادامه

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۳)

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۳) نويسنده:احمدرضا شرفي نيشابور و حديث ورود حديث به نيشابور نقش دادن صحابيان

ادامه

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۲)

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۲) نويسنده: احمدرضا شرفي وجود کتابخانه‌ هاي غني و سودمند عامل ديگرِ رونق

ادامه

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۱)

حوزه ي حديثي نيشابور از ابتدا تا اوايل قرن هفتم هجري (۱) نویسنده: احمدرضا شرفي چكيده يكي از مهم‌ترين و فعال‌ترين و مؤثرترين حوزه‌ها

ادامه

پیشگفتار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بر «تاریخ نیشابور» الحاکم

پیشگفتار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بر «تاریخ نیشابور» الحاکم پیشگفتار این نیشابور ، در نگاه من فشرده ای است از ایران بزرگ. شهری در

ادامه

درباره کتاب تاریخ نیشابور الحاکم

درباره کتاب تاریخ نیشابور الحاکم تاریخ نیشابور (یا تاریخ النیسابوریّین ؛ تلفظ عربی: تاریخ نیسابور)، اثری مهم به عربی در شرح حال عالمان و

ادامه

نام‌ های نیشابور در گذر تاریخ؛ ریشه‌یابی و سبب نامگذاری

نام‌ های نیشابور در گذر تاریخ؛ ریشه‌یابی و سبب نامگذاری کهن شهر و کهندژ شرق، شهری آراسته به مساجد، خانقاه‌ها، مدارس، دیرها، بازارها و

ادامه

جنگ زاوه؛ تبلور توطئه برای حذف رهبری معنوی شیخ حسن جوری

جنگ زاوه؛ تبلور توطئه برای حذف رهبری معنوی شیخ حسن جوری  منطقه‌ای است که در حزاوه نامدود تربت حیدریه امروزی قرار می‌گیرد. همچنین نام

ادامه

آشنایی با ربع ریوند نیشابور کهن

آشنایی با ربع ریوند نیشابور کهن نیشابور سده‌های نخستین هجری، به چهار بخش اصلی، تقسیم می‌گردیده است. گستره این بخش‌های چهارگانه که «رَبع» نام

ادامه