امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور و آموزش و پرورش

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور و آموزش و پرورش تفاهمنامه همکاری آموزش و پرورش با نیشابور به منظور ایجاد زمینه همکاری‌های

ادامه

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از آموزش و پرورش منطقه زبرخان

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از آموزش و پرورش منطقه زبرخان در ششمین روز از آذر ماه ۹۵ ، دکتر کاظمی

ادامه