نيشابور, شهر قلمدان های مرصع و قدمگاه نور

نيشابور, شهر قلمدان های مرصع و قدمگاه نور نیشابور، در دشت همواری قرار گرفته است که از یک طرف به کوه های بینالود و

ادامه

تاملی در معنای آرامجای حكيم عمر خيام نيشابوری

تاملی در معنای آرامجای حكيم عمر خيام نيشابوری تاريخ اولين بنايي كه بر آرامگاه خيام ساخته شده، نامشخص است. اما چنین گفته‌اند که چون

ادامه

زندگی نامه خیام نیشابوری

زندگی نامه خیام نیشابوری آرامگاه خیام که در محله کهن شادیاخ در نیشابور است. عمر خیام در سده پنجم هجری در نیشابور زاده شد.

ادامه

آرامگاه خیام نیشابور

آرامگاه خیام نیشابور حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم مشهور به خیام نیشابوری ، ریاضیدان ، منجم ، شاعر واندیشمند والای ایرانی است که در

ادامه