معرفی فریدالدین عطار نیشابوری

معرفی فریدالدین عطار نیشابوری همه ساله چنین روزی به عنوان روز بزرگداشت عطار نیشابوری در جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته می شود . شیخ

ادامه

درس‌های عارفانه؛ نگاهی به آثار عطار نیشابوری

درس‌های عارفانه؛ نگاهی به آثار عطار نیشابوری شيخ فريدالدين عطار نيشابوري وفات ۶۲۷ هـ.ق. از بزرگان ادبیات عرفانی زبان فارسی و شاعر نامور ايراني

ادامه