آزادراه حرم تاحرم «پاشنه آشیل »مسئولین ونمایندگان فعلی نیشابور

آزادراه حرم تاحرم «پاشنه آشیل »مسئولین ونمایندگان فعلی نیشابور یکی از مطالبات  به حق مردم نیشابوراز مسئولین بحث گذر  آزادراه حرم تا حرم  از نیشابوراست که پاشنه آشیل مسئولین

ادامه

چهار روستای جداشده از فیروزه در سال ۱۳۹۵ چقدر جمعیت داشته اند؟

چهار روستای جداشده از فیروزه در سال ۱۳۹۵ چقدر جمعیت داشته اند؟ با ارتقای بخش خوشاب در سال ۱۳۸۹ که همراه با تخلفات گسترده

ادامه

عقب ماندگی نیشابور در حوزه حمل و نقل ریلی

عقب ماندگی نیشابور در حوزه حمل و نقل ریلی طبق نقشه خطوط ریلی موجود،در دست ساخت و مطالعه کشور که به صورت گسترده در

ادامه

آزاد راه حرم تا حرم به نیشابور نزدیک می شود

با پیگیری دکتر گرمابی، آزاد راه حرم تا حرم به نیشابور نزدیک می شود نشست اعضایِ کارگروه اقتصاد و توسعه‌یِ عمران شهری دکتر گرمابی

ادامه

به کارگیری کاتالیست های ایرانی در واحد «احیا مستقیم» فولاد نیشابور

به کارگیری کاتالیست های ایرانی در واحد «احیا مستقیم» فولاد نیشابور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، کمک به تولید داخلي و بومی سازی

ادامه

برترین های سومین دوره مسابقات پل ماکارانی در دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

برترین های سومین دوره مسابقات پل ماکارانی برترین های سومین دوره مسابقات پل ماکارانی در دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور مشخص شدند.

ادامه

انتخاب بیمارستان حکیم نیشابور به عنوان بیمارستان برتر در سطح کشور

انتخاب بیمارستان حکیم نیشابور به عنوان بیمارستان برتر در سطح کشور رئیس بیمارستان حکیم نیشابور از انتخاب بیمارستان حکیم به عنوان بیمارستان برتر در

ادامه

احداث ۲۲ پروژه بهداشتی در در دانشکده علوم پزشکی نیشابور کلنگ زنی شد

احداث ۲۲ پروژه بهداشتی در در دانشکده علوم پزشکی نیشابور کلنگ زنی شد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت :

ادامه

حضور معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در نیشابور

حضور معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در نیشابور با حضور معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی

ادامه

دانش آموزان دختر نیشابوری رتبه های برتر مسابقات پینگ پنگ استان

دانش آموزان دختر نیشابوری رتبه های برتر مسابقات پینگ پنگ استان دانش آموزان دختر نیشابوری در مقطع ابتدایی و متوسطه اول، رتبه های برتر

ادامه