معرفی شهید موسی ایروانی

  معرفی شهید موسی ایروانی شهید موسی ایروانی نام پدر : حسین محل و تاریخ ولادت : روستای اردوغش ۱۳۳۷/۱/۱۰ محل و تاریخ شهادت

ادامه

معرفی شهید محمد ایروانی

معرفی شهید محمد ایروانی شهید محمد ایروانی نام پدر : علی اصغر محل و تاریخ ولادت : ۱۰/۲/۱۳۴۷ کلاته اقبال محل و تاریخ شهادت

ادامه

معرفی شهید محمد ایروانی

معرفی شهید محمد ایروانی نام پدر : محمد حسن محل و تاریخ ولادت : نیشابور ۱۳۳۱/۱۲/۲۴ محل و تاریخ شهادت : خرمشهر ۱۳۶۱/۲/۱۰ محل

ادامه

معرفی شهید محمد ایروانی

معرفی شهید محمد ایروانی نام پدر : عباسعلی محل و تاریخ ولادت : گرگان ۱۳۴۵/۱۰/۱ محل و تاریخ شهادت : میمک ۱۳۶۳/۸/۲ محل دفن:

ادامه

معرفی شهید محمد ایروانی

معرفی شهید محمد ایروانی نام پدر : هادی محل و تاریخ ولادت : روستای اردوغش ۱۳۴۲/۱۲/۱ محل و تاریخ شهادت : هورالهویزه ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ محل

ادامه

معرفی شهید یدالله ایروانی

معرفی شهید یدالله ایروانی نام پدر : اکبر محل و تاریخ ولادت : روستای اردوغش ۱۳۴۱/۶/۱۲ محل و تاریخ شهادت : محورسیدآباد- پیرانشهر ۱۳۶۳/۳/۲۷

ادامه

معرفی شهید علی اصغر ارمز

معرفی شهید علی اصغر ارمز نام پدر : فریدون محل و تاریخ ولادت : نیشابور ۱۳۴۷/۵/۵ محل و تاریخ شهادت : هورالهویزه ۱۳۶۴/۲/۹ محل

ادامه

معرفی شهید یدالله ایروانی

معرفی شهید یدالله ایروانی نام پدر : اکبر محل و تاریخ ولادت : روستای اردوغش ۱۳۴۱/۶/۱۲ محل و تاریخ شهادت : محورسیدآباد- پیرانشهر ۱۳۶۳/۳/۲۷

ادامه

معرفی شهید مجتبی ایروانی

معرفی شهید مجتبی ایروانی شهید مجتبی ایروانی نام پدر : موسی محل و تاریخ ولادت : روستای اردوغش ۱۳۴۴/۱/۱۰ محل و تاریخ شهادت :

ادامه

معرفی شهید محمد اردمه

معرفی شهید محمد اردمه نام پدر : محمد امین محل و تاریخ ولادت : روستای قاسم آباد دهنه ۱۳۴۱/۴/۱ محل و تاریخ شهادت :

ادامه