معرفی شهید حمید آرزومندی

معرفی شهید حمید آرزومندی نام پدر : رجبعلی محل و تاریخ ولادت : ۱۰/۴/۱۳۴۳ نیشابور محل و تاریخ شهادت : ۱۵/۵/۱۳۶۲ کامیاران محل دفن

ادامه

معرفی شهید محمدحسین اردمه ای

معرفی شهید محمدحسین اردمه ای نام پدر: محمدعلی محل و تاریخ ولادت : روستای اردمه ۱۳۴۷/۲/۱ محل و تاریخ شهادت : حاج عمران ۱۳۶۵/۶/۱۰

ادامه

معرفی شهید علی اردمه ای

معرفی شهید علی اردمه ای نام پدر : محمدحسن محل و تاریخ ولادت : روستای اردمه ۱۳۴۹/۱۲/۲۲ محل و تاریخ شهادت : شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۱

ادامه

معرفی شهید محمود آداب

معرفی شهید محمود آداب نام پدر : علی اکبر محل و تاریخ ولادت : ۲۵/۵/۱۳۴۸ نیشابور محل و تاریخ شهادت : ۴/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه محل

ادامه

معرفی شهید حسین آخوندان

معرفی شهید حسین آخوندان کد شهید: ۶۷۰۰۰۶۷ تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۹/۰۴ نام : حسین‌ محل تولد : نیشابور نام خانوادگی : آخوندان تاریخ شهادت

ادامه

معرفی شهید حسن احمدیّه

معرفی شهید حسن احمدیّه نام پدر : سلیمان محل و تاریخ ولادت : روستای ادگ ۱۳۰۹/۷/۵ محل و تاریخ شهادت : جزیره مجنون ۱۳۶۳/۱۲/۲۲

ادامه

معرفی شهید سید محمد احمدی سلیمانی

معرفی شهید سید محمد احمدی سلیمانی نام پدر : محمد حسین محل و تاریخ ولادت : سلیمانی ۱۳۴۰/۱/۱ محل و تاریخ شهادت : شلمچه

ادامه

معرفی شهید حسین احمدآبادی

معرفی شهید حسین احمدآبادی شهید حسین احمدآبادی نام پدر : علی محل و تاریخ ولادت : روستای احمدآباد ۱۳۲۲/۷/۱ محل و تاریخ شهادت :

ادامه

معرفی شهید حسین احمدی

معرفی شهید حسین احمدی شهید حسین احمدی نام پدر : حیدر محل و تاریخ ولادت : ۱۱/۷/۱۳۴۴ روستای عنبرکه محل و تاریخ شهادت :

ادامه

معرفی حسن شهید ابوالفضلی

معرفی حسن شهید ابوالفضلی شهید حسن ابوالفضلی نام پدر : محمد علی محل و تاریخ ولادت : روستای دشت ۱۳۳۲/۶/۶ محل و تاریخ شهادت

ادامه