معرفی شهید حسن احمدیّه

معرفی شهید حسن احمدیّه نام پدر : سلیمان محل و تاریخ ولادت : روستای ادگ ۱۳۰۹/۷/۵ محل و تاریخ شهادت : جزیره مجنون ۱۳۶۳/۱۲/۲۲

ادامه

معرفی شهید سید محمد احمدی سلیمانی

معرفی شهید سید محمد احمدی سلیمانی نام پدر : محمد حسین محل و تاریخ ولادت : سلیمانی ۱۳۴۰/۱/۱ محل و تاریخ شهادت : شلمچه

ادامه

معرفی شهید حسین احمدآبادی

معرفی شهید حسین احمدآبادی شهید حسین احمدآبادی نام پدر : علی محل و تاریخ ولادت : روستای احمدآباد ۱۳۲۲/۷/۱ محل و تاریخ شهادت :

ادامه

معرفی شهید حسین احمدی

معرفی شهید حسین احمدی شهید حسین احمدی نام پدر : حیدر محل و تاریخ ولادت : ۱۱/۷/۱۳۴۴ روستای عنبرکه محل و تاریخ شهادت :

ادامه

معرفی حسن شهید ابوالفضلی

معرفی حسن شهید ابوالفضلی شهید حسن ابوالفضلی نام پدر : محمد علی محل و تاریخ ولادت : روستای دشت ۱۳۳۲/۶/۶ محل و تاریخ شهادت

ادامه

معرفی شهید محمد هادی ابراهیمی

معرفی شهید محمد هادی ابراهیمی شهید محمد هادی ابراهیمی نام پدر : محمد رضا محل و تاریخ ولادت : فوشنجان ۱۳۴۲/۱۲/۱ محل و تاریخ

ادامه

معرفی علی اصغر شهید ابوالفضلی

معرفی علی اصغر شهید ابوالفضلی شهیدعلی اصغر ابوالفضلی نام پدر : محمد صادق محل و تاریخ ولادت : روستای دشت ۱۳۳۷/۴/۱۶ محل و تاریخ

ادامه

معرفی شهید محمد ابراهیم آبجقانی

معرفی شهید محمد ابراهیم آبجقانی شهید محمدابراهیم آبجقانی محل و تاریخ ولادت : نیشابور ۱۲/۷/۱۳۱۴ محل و تاریخ شهادت : ۱۲/۱۱/۱۳۶۴ اروند کنار محل دفن

ادامه

معرفی ابوعمرو زجاجی نیشابوری

معرفی ابوعمرو زجاجی نیشابوری (م ۳۴۸ق) محمّد بن ابراهیم بن یوسف نیشابوری، مشهور به ابوعمرو زجاجی، مکنّی به ابوعمرو، از علما و عارفان نامی

ادامه

معرفی امیرصنعی نیشابوری

معرفی امیرصنعی نیشابوری (م ۹۷۲ ق) میر صفی‌الدین مشهور به امیرصنعی نیشابور شوریده ای درویش وش و ریاضت ودرفن شعر از راه گشایان وبدیهه

ادامه